The essential journalist news source
Arweinydd Cyngor Caerdydd i gwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier Image
Bydd Arweinydd Cyngor Caerdydd ac arweinwyr dinasoedd eraill y DU yn cwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier, ym Mrwsel ddydd Llun 19 Chwefror i drafod perthnasau ôl-Brexit ag Ewrop.
16 February 18
Cardiff Council Leader to meet EU chief negotiator Michel Barnier Image
The Leader of Cardiff Council and other UK city leaders will meet EU chief negotiator Michel Barnier in Brussels on Monday, February 19, to discuss post-Brexit relations with Europe.
16 February 18
Safle dewisol i Arena Dan Do Caerdydd wedi’i gymeradwyo Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo’r dewis leoliad, Glanfa'r Iwerydd, ar gyfer arena dan do newydd, a fydd yn cynnwys 15,000 o seddi, heddiw.
15 February 18
Cabinet yn cymeradwyo cynigion y gyllideb Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth miliynau o bunnoedd yn rhai o’r cynigion yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
15 February 18
Cabinet agrees budget proposals Image
New schools, better roads, a new re-use/recycling centre and a multi-million pound investment in cycling infrastructure are just some of the proposals put forward in Cardiff Council’s budget for 2018/19.
15 February 18
Deall yr angen am Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref yn y Dyfodol Image
Cafodd yr angen am ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref (CAGC) newydd yn y ddinas ei drafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd heddiw.
15 February 18
Understanding the need for Household Waste Recycling Centres in the future Image
The need for a new household waste recycling centre (HWRC) in the city has been discussed by Cardiff Council’s Cabinet today.
15 February 18
Softil Embraces New Trends in the IP Communications Industry News ReleaseFor Immediate ReleaseTel Aviv, 14 February 2018 Softil Embraces New Trends in the IP Communications Industry Tentative steps to 5G-powered cars, augmented reality applications and robots,
14 February 18
Hwb i Burnham Avenue Image
Mae rhodfa siopa brysur yn nwyrain y ddinas wedi ei gweddnewid diolch i Gynllun Adfywio Cymdogaethau Cyngor Caerdydd.
13 February 18
Boost for Burnham Avenue Image
A busy shopping parade in the east of the city has been given a new lease of life thanks to Cardiff Council’s Neighbourhood Renewal Scheme.
13 February 18
Salisbury Group enters local government market by unveiling Aylesbury contract Image
Salisbury Group, the leading facilities management (FM) and maintenance company, has secured an important agreement with Aylesbury Vale District Council (AVDC).
13 February 18
Valentine’s Day: a fine line between romance and sexual harassment Image
Valentine’s Day: a fine line between romance and sexual harassment – Comment by Peninsula Head of Advisory Kate PalmerValentine’s Day is a day to celebrate romance and relationships; however, it might
13 February 18
Caerdydd yn datgelu ‘Uchelgais Prifddinas’ er gwaethaf pwysau’r gyllideb Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth sawl miliwn o bunnoedd yn rhai o’r cynigion a roddwyd gerbron yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
09 February 18
Cardiff reveals ‘Capital Ambition’ despite budget pressures Image
New schools, better roads, a new re-use/recycling centre and a multi-million pound investment in cycling infrastructure are just some of the proposals put forward in Cardiff Council’s budget for 2018/19.
09 February 18
New Appointments: John Chappell joins CPC Image
a:hover color: #2795b6 !important;a:active color: #2795b6 !important;a:visited color: #2ba6cb !important;@media only screen and (max-width: 600px) table[class='body'] img max-width: auto !important
09 February 18
Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol eleni drwy oleuo Neuadd y Ddinas â golau pinc.
07 February 18