The essential journalist news source
Llanishen Hub open for business next week Image
A new community hub, offering more and better services to customers, opens in Llanishen next week.
23 November 17
Public sector marketers three times more likely to suffer a pay freeze Image
Public sector marketers three times more likely to suffer a pay freeze ·         17% of public sector marketers had a pay freeze. Those that had a rise on average received 2.4%.·         61% or market
23 November 17
How Can You Performance Test Encrypted Data Over a Global Xpress Link?   Industry Statement Nørresundby, Denmark 23rd November 2017 How Can You Performance Test Encrypted Data Over a Global Xpress Link? Global RadioData Communications (GRC) and GateHouse Telecom compa
23 November 17
Cydnabyddiaeth i’r Hyrwyddwr Tai, Hannah, am helpu’r digartref Image
Mae gweithiwr y cyngor, sy’n ymroi i wella iechyd a lles pobl ddigartref yn y ddinas wedi derbyn cydnabyddiaeth ar ffurf Gwobr Tai Cymru 2017.
22 November 17
Housing Champion Hannah recognised for helping the homeless Image
A council worker dedicated to improving the health and wellbeing of homeless people in the city has been recognised with a Welsh Housing Award for 2017.
22 November 17
Admiral yn rhoi gwedd newydd ar wisg timau croesi ysgolion y ddinas Image
Mae timau croesi ysgolion yng Nghaerdydd yn cael iwnifformau newydd, diolch i fargen newydd gyda cyflogwr lleol, Admiral.
22 November 17
Admiral makeover for city’s school crossing patrols Image
School crossing patrols in Cardiff are getting kitted out with new uniform, thanks to a new deal with local employer, Admiral.
22 November 17
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17
Local democracy up for debate as young people visit Council Chamber Image
Students from two Cardiff secondary schools gathered in the County Hall Council Chamber today, Friday November 17, to meet local politicians as part of UK Parliament Week.
17 November 17
Security and Safety: The Law on Property Guardians Image
A white paper just published sets out the legal & safety obligations for guardians and property owners. It has been issued by the UK's seven leading property guardian companies to drive up standards, and to help inform and safeguard all stakeholders
16 November 17
Cabinet yn cytuno i argymhellion i adfer afonydd y ddinas Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn hybu gwaith partneriaeth er mwyn mynd i’r afael â llygredd a gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng Nghaerdydd a Basn Afon ehangach De-ddwyrain Cymru.
16 November 17
Council call on Natural Resources Wales to consider state of Cardiff’s rivers Image
Cardiff Council is to write to Natural Resources Wales to ask for its views on a report into the state of the city’s rivers.
16 November 17
Anrhydedd Ewropeaidd i Gaerdydd Image
Mae Caerdydd wedi derbyn Plac Anrhydedd gan Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.
16 November 17
Europe honours Cardiff Image
Cardiff has been awarded the Plaque of Honour by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
16 November 17
Rent Smart Wales prosecutes 1st agent Image
Rent Smart Wales enforcement activity is gathering momentum as the one year anniversary of the registration deadline approaches.
15 November 17
Rhentu Doeth Cymru yn erlyn yr asiant cyntaf Image
Mae Rhentu Doeth Cymru’n dechrau gorfodi mwyfwy wrth i ben-blwydd cyntaf y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddynesu.
15 November 17