The essential journalist news source
Beth am wneud rhywbeth gwahanol yng Nghaerdydd Image
Cynhaliwyd cynhadledd i ddod â sefydliadau ac unigolion sy’n awyddus i helpu pobl ddigartref yng Nghaerdydd ynghyd yn Neuadd Y Ddinas ddoe, gyda’r nod o sianelu cefnogaeth i rai o‘r dinasyddion mwyaf agored i niwed mewn ffordd fwy ffocysedig.
22 March 18
Let’s Do Something DIFFerent Image
A conference bringing together organisations and individuals keen to help the homeless in Cardiff was held at City Hall yesterday with the aim of channelling support to some of the most vulnerable citizens in a more focused way.
22 March 18
Curveball Printed Media launch WiFi Enabled Video Brochure Image
Curveball Printed Media Release World First WiFi Enabled Video Brochure
21 March 18
Curveball Printed Media Release World First WiFi Updatable Video Brochure Image
Curveball Printed Media. www.curveballprintmedia.com. World First Wifi Enabled Video Brochure
21 March 18
Pryd ar Glud dros y Pasg Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn dosbarthu prydau bwyd i gwsmeriaid dros wyliau banc y Pasg am y tro cyntaf.
20 March 18
Meals on Wheels Easter delivery Image
Cardiff Council’s Meals on Wheels service will deliver to customers over the Easter bank holidays for the first time.
20 March 18
Curveball Printed Media Release World First WiFi Enabled Video Brochure Image
Curveball Printed Media Releases World First WiFi Enabled Video Brochure
19 March 18
Curveball Printed Media releases World First WiFi Enabled Video Brochure Image
Curveball printed Media Introduce World First WiFi Enabled Video Brochure
18 March 18
Curveball Printed Media releases world first WiFi enabled video brochure Image
Press ReleaseContact: Adam Hazelwood - CEOPhone: Curveball Printed MediaEmail: adam@curveballprintmedia.comLondon: +44 (0) 208 7696740New York: +1 917 398 9542 SS FOR IMMEDIATE RELEASE18 March, 2018De
18 March 18
Landlordiaid De Cymru’n colli arian o ganlyniad i erlyniadau Rhentu Doeth Cymru Image
Rhaid i nifer o landlordiaid dalu cyfanswm o £3,720 o ledled De Cymru am beidio â chydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
16 March 18
South Wales landlords out of pocket in Rent Smart Wales prosecutions Image
Fines totalling £3,720 have been handed out to a number of landlords across South Wales for evading compliance with Rent Smart Wales.
16 March 18
Datgelu projectau a blaenoriaeth i dderbyn cyllid adfywio newydd Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
15 March 18
Priority projects for new regeneration funding Image
A £10m bid to help boost regeneration and invest in local communities is being put together by Cardiff Council.
15 March 18
Buddsoddi mewn tai a chymunedau lleol Image
Cafodd cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
15 March 18
Investing in housing and local communities Image
Cardiff Council’s business plan for delivering housing services over the next year has been approved by Cabinet today.
15 March 18
Wates Residential yn dechrau adeiladu ar ddau safle arall yng Nghaerdydd Image
Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei drydydd a phedwerydd safle yng Nghaerdydd yn rhan o raglen adeiladau tai flaenllaw y Cyngor, Cartrefi Caerdydd, a fydd yn y pen draw yn adeiladu 1,500 o gartrefi mewn 40 o safleoedd
14 March 18