The essential journalist news source
Dirwy i Landlord am droseddau Rhentu Doeth Cymru Image
Mae landlord o Gaerdydd a anwybyddodd gynllun Rhentu Doeth Cymru'n wynebu dirwy o dros £3,500 am beidio â chydymffurfio.
13 July 17
Parti yn Hyb y Llyfrgell Ganolog Image
Bydd Her Ddarllen yr Haf yn digwydd cyn bo hir a bydd parti llawn hwyl yn cael ei gynnal yn Hyb y Llyfrgell Ganolog i ddathlu ei lansiad.
12 July 17
Lansio cynllun Byw Cymunedol newydd Image
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cartrefi cynaliadwy i bobl hŷn, er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned yn hirach.
05 July 17
Diogelwch tân yn adeiladau uchel y Cyngor yng Nghaerdydd Yn dilyn y tân trychinebus yn nhŵr Grenfell yn Llundain, yn naturiol, mae pryder ynghylch diogelwch mewn adeiladau uchel yn y ddinas.
04 July 17
Lle diogel i gael paned a sgwrs Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn estyn croeso cynnes i’r Caffi Demensia yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
04 July 17
Portread coll yn dychwelyd i Lantrisant Image
Ar ôl mynd ar goll, mae portread o un o gyn Arglwydd Feiri Llundain, o Lantristant yn wreiddiol, wedi cael ei ddychwelyd i'w tref fagwraeth.
03 July 17
Ymwan yn dychwelyd i Gastell Caerdydd mewn antur ganoloesol gyffrous Image
Un o ffefrynnau’r dorf a diwrnod allan gwych i’r teulu, mae’r ‘Knights of Royal England’ yn dychwelyd am eu 10fed pen blwydd yng Nghastell Caerdydd gyda ‘Joust!’ - sioe ddisglair ac arddangosfa arwrol o ymwan a marchogaeth ar dydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 G
29 June 17
Gwirfoddolwyr Hybiau’n ennill gwobr wirfoddoli genedlaethol Image
Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu trigolion Caerdydd yn yr Hybiau Cymunedol wedi ennill gwobr genedlaethol am eu hymdrechion.
28 June 17
Gwella gwasanaethau dwyieithog gyda Safonau’r Gymraeg Image
Bydd y Cyngor llawn yn ystyried trosolwg o’r ffordd y mae Cyngor Caerdydd wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016-17 yr wythnos nesaf.
23 June 17
Cymuned yn dathlu Ramadan Iftar Image
Bydd y gymuned yn dathlu Ramadan Iftar, ymgasgliad i dorri ympryd, am yr eildro y tu allan i Neuadd y Ddinas ddydd Gwener (23 Mehefin).
23 June 17
Iftar Ramadan – torri’r ympryd – dathliad cymunedol Image
Mae’r Cynghorydd Ali Ahmed ac aelodau o’r gymuned Foslemaidd wedi gwahodd pawb yng Nghaerdydd i ymuno â nhw mewn dau ddigwyddiad arbennig i ddathlu Iftar Ramadan, torri’r ympryd.
14 June 17
Dyddiau Mercher Llesiant Image
Bydd Hyb Ystum Taf a Gabalfa yn agor am ddiwrnod ychwanegol bob wythnos o fis nesaf ymlaen.
25 May 17
Bydd Station Road yn Ystum Taf yn cau yr wythnos hon ar gyfer gwaith arwynebu Image
Bydd gwaith gosod arwyneb ffordd yn digwydd y tu allan i'r Siop Lidl newydd ar Station Road yn Ystum Taf y penwythnos hwn.
03 May 17