The essential journalist news source
HWB I DARGED TAI Image
Rhoddir hwb arall i’r nod o adeiladu 1,000 o gartrefi Cyngor dros y pum mlynedd nesaf os cytunir ar gynlluniau pecyn gyda Chymdeithas Tai Cadwyn yr wythnos nesaf
08 December 17
Creu prifddinas sy'n gweithio dros Gaerdydd a Chymru Image
Mae creu prifddinas lwyddiannus sy'n gweithio dros breswylwyr Caerdydd a Chymru wrth wraidd adroddiad newydd sy'n nodi'r ffordd y bydd y Cyngor yn cyflawni ei addewidion Uchelgais Prifddinas.
08 December 17
Pryd ar Glud dros gyfnod y Nadolig Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn dosbarthu i gwsmeriaid dros wyliau banc yr ŵyl am y tro cyntaf.
08 December 17
Gwirfoddoli Caerdydd: Lansio gwefan newydd Image
Bydd gwefan newydd yn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghaerdydd yn cael ei lansio heddiw.
07 December 17
Datganiad Y Cyngor Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau a Thai: “Mae hon yn farwolaeth drasig ac rydym yn meddwl am y teulu ar yr adeg anodd hwn. Mae’r Heddlu wedi cadarnhau nad yw’n farwolaeth amheus ac y bydd rhaid i ni nawr aros am ganlyn
29 November 17
Hyb Llanisien ar agor yr wythnos nesaf Image
Bydd hyb cymunedol newydd, sy’n cynnig rhagor o wasanaethau a gwasanaethau gwell i gwsmeriaid, yn agor yn Llanisien yr wythnos nesaf.
23 November 17
Cydnabyddiaeth i’r Hyrwyddwr Tai, Hannah, am helpu’r digartref Image
Mae gweithiwr y cyngor, sy’n ymroi i wella iechyd a lles pobl ddigartref yn y ddinas wedi derbyn cydnabyddiaeth ar ffurf Gwobr Tai Cymru 2017.
22 November 17
Admiral yn rhoi gwedd newydd ar wisg timau croesi ysgolion y ddinas Image
Mae timau croesi ysgolion yng Nghaerdydd yn cael iwnifformau newydd, diolch i fargen newydd gyda cyflogwr lleol, Admiral.
22 November 17
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17
Cabinet yn cytuno i argymhellion i adfer afonydd y ddinas Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn hybu gwaith partneriaeth er mwyn mynd i’r afael â llygredd a gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng Nghaerdydd a Basn Afon ehangach De-ddwyrain Cymru.
16 November 17
Anrhydedd Ewropeaidd i Gaerdydd Image
Mae Caerdydd wedi derbyn Plac Anrhydedd gan Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.
16 November 17
Rhentu Doeth Cymru yn erlyn yr asiant cyntaf Image
Mae Rhentu Doeth Cymru’n dechrau gorfodi mwyfwy wrth i ben-blwydd cyntaf y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddynesu.
15 November 17
Paratoi ar gyfer hyb cymunedol newydd Image
Bydd Llyfrgell Llanisien yn cau wythnos nesaf cyn i’r gwasanaeth llyfrgell gael ei drosglwyddo i hyb newydd sbon yn y gymuned.
14 November 17
Rheolaeth yn y dyfodol ar goed Caerdydd yn mynd ger bron y Pwyllgor Craffu Image
Caiff y modd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli coed ar ei diroedd ei drafod mewn cyfarfod y Pwyllgor Craffu yr wythnos nesaf.
03 November 17
Seremoni Agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru Image
Cynhelir seremoni agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru 2017 yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.
03 November 17
Hwb ariannol i gynllun tai arloesol Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion bod cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi ei sicrhau ar gyfer menter tai i bobl sydd â’r angen mwyaf brys.
26 October 17