The essential journalist news source
Landlordiaid De Cymru’n colli arian o ganlyniad i erlyniadau Rhentu Doeth Cymru Image
Rhaid i nifer o landlordiaid dalu cyfanswm o £3,720 o ledled De Cymru am beidio â chydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
16 March 18
Datgelu projectau a blaenoriaeth i dderbyn cyllid adfywio newydd Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
15 March 18
Buddsoddi mewn tai a chymunedau lleol Image
Cafodd cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
15 March 18
Wates Residential yn dechrau adeiladu ar ddau safle arall yng Nghaerdydd Image
Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei drydydd a phedwerydd safle yng Nghaerdydd yn rhan o raglen adeiladau tai flaenllaw y Cyngor, Cartrefi Caerdydd, a fydd yn y pen draw yn adeiladu 1,500 o gartrefi mewn 40 o safleoedd
14 March 18
Technoleg cyfraniadau elusennol digyswllt gyntaf Cymru yn lansio yn y brifddinas i helpu i leihau digartrefedd Image
Am y tro cyntaf, gall pobl yng Nghaerdydd nawr ddefnyddio eu cardiau debyd neu gredyd digyswllt i roi i’r rheiny sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref fel rhan o gynllun rhoi newydd, CAERedigrwydd.
12 March 18
Buddsoddi mewn tai a chymunedau lleol Image
Caiff cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei ystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
09 March 18
Lle newydd i chwarae Image
Mae gwaith i greu cyfleuster chwarae newydd sbon i blant yn Llanedern wedi’i gwblhau.
08 March 18
Diweddariad ar wasanaethau a'r tywydd - Cyhoeddwyd 5.30pm Dydd Sul, 4 Mawrth Image
Dyma'r newyddion diweddaraf ar y ffyrdd, y tywydd, agoriadau ysgol a chasgliadau gwastraff wrth i'r eira ddechrau toddi ac mae pethau'n dechrau mynd yn ôl i’r arferol. Dyna i gyd o'r Cyngor am heno, byddwn ni'n ôl gyda chi fore yfory.
04 March 18
Cyngor yn cynghori ysgolion i agor yfory Mae Cyngor Caerdydd wedi cynghori holl ysgolion y ddinas i agor yfory, dydd Llun, 5 Mawrth, ble bynnag y bo’n bosibl, yn dilyn y tywydd garw wythnos diwethaf.
04 March 18
Dave yn mynd gam ymhellach Image
Mae arwr o gyflogai o Gyngor Caerdydd wedi gwneud ei orau glas i achub pobl.
02 March 18
Gwybodaeth ar gyweirio yn eiddo cyngor O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.
01 March 18
Apêl ar frys i bobl sy’n cysgu ar y stryd: “Dewch mewn” Image
Mae Cyngor Caerdydd yn apelio ar unigolion sy’n cysgu ar strydoedd y ddinas i ddod dan do a defnyddio’r amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael.
27 February 18
Caffi demensia newydd i Lyfrgell Treganna Image
Bydd caffi demensia newydd yn cael ei lansio yn y ddinas wythnos hon.
27 February 18
Cyhoeddi targed o 2,000 o Dai Cyngor newydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei nod i ddarparu 2,000 o Dai Cyngor newydd i helpu i fodloni’r galw cynyddol am dai cymdeithasol o safon yn y ddinas.
23 February 18
Arweinydd Cyngor Caerdydd i gwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier Image
Bydd Arweinydd Cyngor Caerdydd ac arweinwyr dinasoedd eraill y DU yn cwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier, ym Mrwsel ddydd Llun 19 Chwefror i drafod perthnasau ôl-Brexit ag Ewrop.
16 February 18
Safle dewisol i Arena Dan Do Caerdydd wedi’i gymeradwyo Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo’r dewis leoliad, Glanfa'r Iwerydd, ar gyfer arena dan do newydd, a fydd yn cynnwys 15,000 o seddi, heddiw.
15 February 18