The essential journalist news source
Back
6.
March
2018.
Ffioedd tacsi’n cynyddu ar 12 Mawrth

Bydd ffioedd cerbydau hacni yng Nghaerdydd yn cynyddu ar 12 Mawrth 2018.

Mae'r cynnydd yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus a chymeradwyaeth gan Gabinet y Cyngor a dyma'r cynnydd cyntaf yn y Tariff Ffioedd safonol ers mis Rhagfyr 2015.

Bydd y gost ar y mesurydd pan fydd cwsmer yn mynd i mewn i dacsi yn codi o £2.30 i £2.50 gyda chynnydd o 10 ceiniog y filltir - yn codi'r gyfradd o £1.70 y filltir i £1.80.

O dan y prisiau newydd, bydd taith o dair milltir yn codi'r ffi gan 6.7% yn ystod y dydd a 6% gyda'r nos.Bydd cost y daith hon yn codi o £7.30 i £7.80 yn ystod y dydd ac o £8.30 i £8.80 gyda'r nos.

Mae'r penderfyniad i gynyddu'r ffi'n ystyried y costau uwch i'r Fasnach Tacsis sy'n cynnwys costau yswiriant, tanwydd a chynnal a chadw cerbydau. 

Yn seiliedig ar daitho ddwy filltir, ar hyn o bryd mae Caerdydd yn y 220fed safle mewn tabl cynghrair o'r lleoedd drutaf i gael tacsi yn y DU allan o 370 o siroedd, dinasoedd neu feysydd awyr. Bydd y cynnydd ffi ar 12 Mawrth yn symud Caerdydd i fyny'r tabl hwnnw gan tua 100 lle.

Bydd dal tacsi yng Nghaerdydd wedyn yn costio'r un peth â chael tacsi mewn 27 ardal arall gan gynnwys sir Gaerfyrddin, swydd Aberdeen, Caergaint, Ipswich a Scarborough.

Tariff Cerbydau Hacni'r Cyngor yw'r uchafswm y gall gyrwyr cerbydau hacni ei godi ar deithiau sy'n dechrau ac yn darfod yng Nghaerdydd.Dylai'r holl deithiau hyn gael eu codi ar y mesurydd.

Nid oes yn rhaid i yrwyr tacsi ddefnyddio'r Tariff na'r mesurydd i ffioedd sy'n dechrau neu'n darfod y tu allan i Gaerdydd, mae'r ffi bryd hynny drwy gytundeb rhwng y gyrrwr a'r teithiwr.

Gallwch wneud cwynion am godi gormod o ffi neu eu gwrthoditrwyddedu@caerdydd.gov.uk