The essential journalist news source
Back
31.
August
2017.
Ffyrdd ar gau yn ystod ras 10K Aren Cymru ddydd Sul (3 Medi)

Mae ras 10K Aren Cymru, y mae'r holl docynnau wedi'u gwerthu ar ei chyfer, yn dod yn ôl i Gaerdydd ddydd Sul a bydd y sawl sy'n rhedeg yn dilyn llwybr newydd.

Ddydd Sul 3 Medi, bydd y ras 2 gilomedr i deuluoedd yn dechrau am 9.15am, a bydd y ras 10 cilomedr yn dechrau am 10am.

Bydd ffyrdd yn cael eu cau ar gyfer y digwyddiad hwn oherwydd bydd mwy na 8000 o redwyr yn cymryd rhan ynddo.

Ddydd Sadwrn 2 Medi, caiff Rhodfa'r Brenin Edward VII ei chau rhwng Heol y Coleg a Heol Neuadd y Ddinas er mwyn gwneud paratoadau ar gyfer y digwyddiad. Bydd staff yn bresennol er mwyn agor y parc i'r cyhoedd yn y Ganolfan Ddinesig, ond ni fydd modd parcio dros nos.

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Heol Wedal ar gau drwy gydol dydd Sul ond bydd CAGC Ffordd Lamby a Bessemer Close ar agor.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar ddiwrnod y ras, a dyma'r amseroedd cau'n fras:

Rhwng 5am a 2pm:

 • Rhodfa'r Amgueddfa

 • Gerddi'r Orsedd

 • Heol Neuadd y Ddinas

 • Heol y Coleg

 • Rhodfa'r Brenin Edward VII.

 

Rhwng 8.30am ac 1pm:

 • Heol Corbett (bydd ffordd yn cael ei chadw ar agor i drigolion Queen Anne Square drwy Heol y Gogledd)

 • Plas-y-Parc o'r gyffordd â Cathays Terrace i'r gyffordd â Maes St Andrew.

 

Rhwng 9.30am a 12.30pm:

 • Cathays Terrace, Fairoak Road a Ninian Road

 • Penylan Road o'r gyffordd â Ninian Road i'r gyffordd â Kimberley Road

 • Ty-Draw Road ac Alder Road

 • Lake Road East o'r gyffordd â Tŷ-Draw Road i'r gyffordd â Cefn-Coed Road

 • Lake Road West o'r gyffordd â Highfield Road i'r gyffordd â Ninian Road.

 

Oherwydd y bydd y ffyrdd uchod ar gau, bydd y ffyrdd canlynol yn cael eu cau rhwng 8.30 ac 1.30pm ond bydd ffyrdd i mewn yn cael eu cadw ar agor i drigolion a busnesau.

 • Column Road

 • Whitchurch Road o'r gyffordd ag Allensbank Road i'r gyffordd â Cathays Terrace

 • Heol Wedal a Penylan Road o'r gyffordd â Melrose Avenue i'r gyffordd â Tŷ-Draw Road

 • Wellfield Road, Marlborough Road o'r gyffordd â Blenheim Road i'r gyffordd â Penylan Road

 • Sandringham Road o'r gyffordd â Blenheim Road i'r gyffordd â Penylan Road

 • Westville Road o'r gyffordd â Blenheim Road i'r gyffordd â Penylan Road

 • Kimberley Road o'r gyffordd â Blenheim Road i'r gyffordd â Penylan Road

 • Lady Mary Road o'r gyffordd â Maryport Road i'r gyffordd â Lake Road East

 • Crwys Road o'r gyffordd ag Albany Road i'r gyffordd â Cathays Terrace

 • Catherine Street o'r gyffordd â Woodville Road i'r gyffordd â Cathays Terrace

Maindy Road o'r gyffordd â Minister Street i'r gyffordd â Cathays Terrace