The essential journalist news source
Back
30.
August
2017.
Offer newydd i ardal chwarae Caerdydd

 

 

 

Offer newydd i ardal chwarae Caerdydd

 

 

Mae maes chwarae yng Nghaerdydd wedi cael gweddnewidiad.

 

Mae offer chwarae newydd wedi'u gosod yn y parc oddi ar Horwood Close, ger Beresford Road, Sblot.

 

Cafodd yr offer gwreiddiol eu tynnu o'r ardal chwarae i wneud lle i ardal waith a ddefnyddiwyd gan Network Rail wrth iddynt newid pont Beresford Road fel rhan o'r gwaith i drydaneiddio'r brif linell rheilffordd.    

 

Cafodd y gwaith o newid y bont ei gwblhau'n gynharach eleni ac mae Network Rail nawr wedi rhoi cyllid i Gyngor Caerdydd sydd wedi darparu'r offer yn y maes chwarae trwy ei dîm Dylunio Tirwedd Parciau.

 

Mae'r ardaloedd glaswellt a ddefnyddiwyd yn yr ardal waith wedi'u hadfer yn llawn ac mae dwy goeden ychwanegol wedi'u plannu.  

 

Yn ogystal â'r offer newydd, mae bin hefyd wedi'i osod.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden yng Nghyngor Caerdydd: "Mae'n braf gweld yr ardal chwarae hon yn cael ei defnyddio eto gyda'r offer newydd gwych.

 

"Rydym yn ddiolchgar iawn i Network Rail am ddarparu'r cyllid i weddnewid y maes chwarae."

 

Dywedodd Andy Thomas, rheolwr gyfarwyddwr llwybrau Network Rail Cymru: "Rydym wedi cydweithio gyda Chyngor Caerdydd i helpu i ddarparu maes chwarae newydd yn Sblot.

 

"Rydym eisiau edrych ar ôl ein cymdogion a hoffwn ddiolch i'r gymuned leol am eu hamynedd wrth i ni uwchraddio pont Beresford Road fel rhan o'r Cynllun i Uwchraddio'r Rheilffordd i gynnig siwrneiau gwell i deithwyr."